AS

Promocje

Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszymi promocyjnymi ofertami!

 

B��d: Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'hosting77.product_desc.promo_sort' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
Zapytanie: SELECT DISTINCT product_desc.name AS name, product.id AS id, product_desc.m_text AS text, product.sort AS sort, product_desc.seo FROM product,lang,product_desc,cat_product ,avalue,attribute_desc,attribute,avalue_desc WHERE product.status != 0 AND product.id=product_desc.id_product AND product_desc.lang=lang.id AND lang.id=1 AND product.status=1 AND cat_product.id_product=product.id AND product.id=avalue.id_product AND avalue.id_attribute=attribute.id AND attribute.id=attribute_desc.id_attribute AND avalue.id=avalue_desc.id_avalue AND attribute.id=1 AND avalue_desc.value="TAK" ORDER BY product_desc.promo_sort LIMIT 12